SabzCompaniesView

طراحی، تامین و اجرای سیستم اعلام و اطفای حریق

میزان پیشرفت
% 79
طراحی، تامین و اجرای سیستم اعلام و اطفای حریق
معرفی پروژه

عنوان طرح:
طراحی، تامین و اجرای سیستم اعلام واطفای حریق
اهداف طرح:
بالا بردن سطح ایمنی مخازن ذخیره ی خوراک و محصول و جلوگیری از توقف پیش بینی نشده ی تولید و امکان کنترل شرایط اضطراری در زمان وقوع حادثه اهداف پروژه میباشند، جهت بالا بردن سطح ایمنی مخازن ذخیره و همچنین سایت صنعتی، پروژه طراحی و نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق بر  در دستور کار قرار گرفته است..
.نوع پروژه: 
نوسازی و بهسازی
روش اجرای پروژه: 
EPC
موقعيت جغرافيايي طرح:
استان خوزستان، ماهشهر