SabzCompaniesView

لاستیک بارز لرستان

میزان پیشرفت
% 12
لاستیک بارز لرستان
معرفی پروژه

عنوان طرح:

معرفی پروژه لاستیک بارز لرستان

 

اهداف طرح:

طرح احداث واحد 50 هزار تنی تولید لاستیک های رادیال تمام سیمی در الیگودرز لرستان به منظور تولید سالانه 840 هزار حلقه لاستیک رادیال تمام سیمی باری/ اتوبوسی (TBR) و کامیونتی (LTR) به تصویب هیات مدیره گروه صنعتی بارز رسیده و این پروژه در سال 1398 آغاز به کار کرد. همچنین تولید 50هزار تن انواع تایرهای رادیال تمام سیمی TBR & LTR

نوع پروژه:

ایجادی

روش اجرای پروژه:

EPC

موقعيت جغرافيايي طرح:

شهرستان الیگودرز، کارخانه بارز لرستان